Zoeken

Laatste Nieuws (Actualiteit en Logboek)


Database Prijzen

Uw kommentaar

Deze website bestaat vandaag

Aantal kliks op deze website

Aantal bezoekers online op deze website

Uitgebreide Statistieken Website

De in september 2014 verplicht gestelde boordcomputers in de taxi’s, die fraude moeten tegengaan, werken vooralsnog niet. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt daarom de controle van de taxi’s uit tot midden volgend jaar.

Voorts hadden overheden, gemeenten en vakbonden destijds de hoop dat met plannen, afspraken en handboeken het aanhoudend negatieve tij kon worden gekeerd. Dat is niet gelukt, eigenlijk is de situatie nog veel slechter geworden. Ook ten aanzien van de zogeheten straattaxi, is er onverlet veel kritiek. Denk hierbij alleen al aan de weigering door taxichauffeurs van slechtzienden met een blindengeleidehond.

De beste bedrijven van weleer zijn bijna allemaal failliet. De liberalisering, de Wet Personenvervoer 2000 en vervolgens de Taxiwet hebben zoals destijds door diverse toenmalige insiders voorspeld, de taxibranche op nagenoeg alle fronten danig verslechterd. FNV Bondgenoten voorziet een zwart scenario voor de gehele taxibranche en specifiek de kwaliteit van het leerlingenvervoer. In 2014 zijn 52 taxibedrijven failliet gegaan. Dit alles ten spijt van de toenmalige taxibranche en al degene die zich destijds hebben verzet tegen de voorspelbare debacles welke helaas bewaarheid zijn verworden.

Het kabinet laat de laatste maanden van 2014 soms tussen de regels door weten dat zij nadenken om de taxiregels grotendeels weer af te schaffen. Dit om een vermeend oneerlijke concurrent zoals Uber toegang te verlenen op de Nederlandse taximarkt. Het is opmerkelijk dat overheden éérst taxiwetten bedachten om de toenmalige-, kwalitatief hoogwaardige taxibranche te breken. Om vervolgens, als dus is gebleken dat het beoogde resultaat dramatisch slecht is verworden, de gewraakte regels af te schaffen. Dit om iets als Uber vrij spel te gaan geven. Menigeen beschouwd Uber als (gelegaliseerde ?!?) snorders. Het is duidelijk en begrijpelijk dat taxichauffeurs wereldwijd, met uitzondering van het ingedutte Nederland, protesteren tegen Uber.

Terug naar boven