Zoeken

Laatste Nieuws (Actualiteit en Logboek)


Database Prijzen

Uw kommentaar

Deze website bestaat vandaag

Aantal kliks op deze website

Aantal bezoekers online op deze website

Uitgebreide Statistieken Website

Er zijn verschillende vormen van taxivervoer en diverse soorten taxi's.

-          Regulier contant taxivervoer, deels beter bekend als straattaxivervoer

-          Contractvervoer

-          Zittend ziekenvervoer

-          AWBZ-vervoer

-          het vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

-          de Deeltaxi en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

-          Bovenregionaal vervoer gehandicapten – Valys

-          Leerlingenvervoer

-          WIA-vervoer (waarbij gehandicapten naar werk of opleiding worden vervoerd)

-          de diverse (al dan niet particuliere) 'Zakelijke Services'

-          de Treintaxi

-          de Shuttle- dan wel  Schipholtaxiservices

     enzovoorts.


Tuktuk.png
Tuk-tuk als (scooter) taxi
NonomiyaRickshaw0289.jpg
                    Riksja zonder motor of fiets

De reguliere 'contante taxi' kan verwijzen naar de zogenaamde 'straattaxi', of onder andere naar een taxi die door iemand (bijvoorbeeld telefonisch) besteld werd. Met de straattaxi wordt doorgaans specifiek verwezen naar een beschikbaar taxivoertuig dat door het publiek gecharterd kan worden op straat of een standplaats. In Nederland is het altijd toegestaan om een straattaxi te charteren door het opsteken van de hand door een reiziger (zoals in de meeste landen ). Voorts kunnen taxi's in Nederland telefonisch via een taxicentrale besteld worden (wat in veel andere landen juist ongebruikelijker blijkt te zijn).

Het is internationaal niet toegestaan om zomaar regulier straattaxivervoer in enig buitenland aan te bieden.

Verder kunnen taxi's op 'contractbasis' ingezet worden door bijvoorbeeld (zorg)instellingen, overheden, vliegveldshuttles, vips of andere zakelijke opdrachtgevers. Enkele speciale vormen van contractvervoer betreffen vervoerssystemen binnen het zogenaamde Collectief Vraagafhankelijke Vervoer (CVV), Valys, leerlingenvervoer, hotelshuttles, de Treintaxi en bijvoorbeeld opdrachten binnen het (semi) openbaar vervoer. Door Europese aanbestedingsvoorschriften kunnen (taxi)vervoerders voorts (op contractbasis) in aanmerking komen voor vervoersprojecten in het buitenland.

Gemeten in omzet vormt het contractvervoer (met circa 70%) het grootste deel van het totale Nederlandse taxivervoer. Alleen in de Randstad is het aanbod voor contractvervoer kleiner dan voor het reguliere contante taxivervoer.

Mede wellicht door minder zorgvuldige wetgevingen (aangevuld met het gebruiken van gaten in wetgevingen door ondernemers) blijkt het voorts niet altijd geheel duidelijk of bijvoorbeeld 'chauffeursservices' en/of bijvoorbeeld 'personenvervoer in afwijkende voertuigen' (zoals bijvoorbeeld een TukTuk) ook gerekend dienen te worden als onderhevig aan de Wet personenvervoer 2000, zoals vervoer met een reguliere taxi(bus). Mede dit zorgt er regelmatig voor dat de legitieme (reguliere) taxibranche enige oneerlijke concurrentie meent te ervaren.

Terug naar boven