Zoeken

Laatste Nieuws (Actualiteit en Logboek)


Database Prijzen

Uw kommentaar

Deze website bestaat vandaag

Aantal kliks op deze website

Aantal bezoekers online op deze website

Uitgebreide Statistieken Website

Reeds langere tijd bestaan er internationale organisaties (zoals bijvoorbeeld de IRU) die zich bezigen met onder andere het taxivervoer. Maar mede uit onvrede, de mondiale problemen binnen de taxi sectoren, soms vermeende `belangenverstrengelingen´ dan wel mogelijke `vriendjespolitiek´ (met tegelijkertijd de toenemende wereldwijde vraag naar mobiliteit) lijken er vele (al dan niet regulerende, regionaliserende enz.) overheidsinitiatieven te worden bezien.

Binnen de sector zelf lijkt langzaamaan op mondiaal niveau serieuzer te worden nagedacht hoe de taxi beter valt te integreren binnen de mobiliteitsvraagstukken. Dit blijkt onder andere uit initiatieven als 'het taxi festival' in Lissabon en bijvoorbeeld de oprichting van 'The First Central European Taxi Forum'.

In specifiek Nederland blijkt vervolgens dat afzonderlijke organisaties als KNV en TLN de noodzaak tot verder gaande samenwerking beginnen in te zien.

Door de enorme diversiteit aan de verschillende vormen van (taxi)vervoer en de gerelateerde wetgevingen in de wereld, zal het mogelijk zeer geruime tijd in beslag nemen om eventueel überhaupt zelfs maar toe te kúnnen (gaan) werken naar een eenduidiger functioneren van de taxi op Europees dan wel mondiaal niveau.

Het zal duidelijk zijn dat constructieve verbeteringen binnen de taxi- en vervoerssector mede vanuit de branches zelve zal dienen te ontstaan. Waarbij het met name de vervoerders zullen zijn die over de praktische expertise beschikken om aan de mondiale vraag naar Urban Global Mobility te kunnen gaan voldoen.

Door het telkens complexer worden van de taxi- en vervoersbranche zal ongetwijfeld het '(algemene) kennisniveau' van medewerk(st)ers zich evenredig (dienen te) ontwikkelen. Doch dat is vervolgens wellicht tegenstrijdig met de in 2000 ingezette (al dan niet gewraakte) politieke koers om het toetreden van de taximarkt door nieuwkomers juist danig te hebben willen vereenvoudigen.

Terug naar boven