Zoeken

Laatste Nieuws (Actualiteit en Logboek)


Database Prijzen

Uw kommentaar

Deze website bestaat vandaag

Aantal kliks op deze website

Aantal bezoekers online op deze website

Uitgebreide Statistieken Website

Eind december 2007 heeft 0900 BAVARIA het initiatief gelanceerd voor een landelijk taxi netwerk. Hierdoor kunnen mensen overal in Nederland taxivervoer bestellen met behulp van slechts één centraal telefoonnummer.

In januari 2008 werd (door staatssecretaris Tineke Huizinga en Jan Zaaijer van KNV Taxi) in Den Haag de Taskforce Taxivizie in het leven geroepen (onder leiding van voorzitter professor Hugo Roos). Deze taskforce (aangevuld met zogenaamde Ronde Tafel Gesprekken) diende met diverse participanten een blauwdruk te ontwikkelen om de problemen in de complexe taxibranche aan te pakken en voorts te komen tot voorstellen voor nieuwe wetgeving.

Halverwege het jaar 2008 zijn de aanbevelingen voor enerzijds de straattaximarkt (met de taskforce) en anderzijds het contractvervoer (met de rondetafelgesprekken) gepresenteerd.

Binnen dit geheel zijn onder andere de diverse soorten (al dan niet (Europees) aanbesteed) vervoer geduid, werden verantwoordelijke partijen bij de verschillende vormen van vervoer vermeld, de arbeidssituatie van personeel (inclusief het naleven van (cao-)afspraken) werd bezien, de algehele (al dan niet publiekelijke) `communicatie & beeldvorming´ werden belicht én er werden bijvoorbeeld enige kritische noten geplaatst bij de (te objectiveren en handhaafbare) klachten.

Terug naar boven