Zoeken

Laatste Nieuws (Actualiteit en Logboek)


Database Prijzen

Uw kommentaar

Deze website bestaat vandaag

Aantal bezoeken op deze website

Aantal bezoekers online op de website

Aantal bezoeken op deze pagina

Aantal bezoekers online op deze pagina

Deze pagina is door u nu

Er zijn reeds verschillende initiatieven geweest waarbij afzonderlijke vervoerders mede trachtten om tot een lagere belasting van het milieu te komen. Hierbij dient gedacht te worden aan het technisch modificeren van de motoren in taxi's, het uit proberen van alternatieve (minder milieu belastende) brandstoffen dan wel bijvoorbeeld het (herhaald) rijden met elektrische voertuigen.

Terug naar boven